Predsednica društva (2016-): prof. dr. Mojca Golobič, Biotehnična fakulteta, Oddelek za urejanje krajine, Ljubljana.

Nadzornik: Metod Dolinšek, mednarodni svetovalec, Maribor.

Predsednica komisije za vrednotenje: mag. Zvezda Koželj, univ. dipl. etnologinja, um. zgodovinarka, Zavod za varovanje kulturne dediščine, Ljubljana.

Predsednik komisije za etiko in standarde: Jože Grabar Kos, prostorski planer, aktivist; ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, Maribor.

Predsednik študijske komisije: mag. Bojan Radej, samostojni raziskovalec, Ljubljana.

Predsednik častnega razsodišča: mag. Peter Medica, Visokošolsko središče, Sežana.