> predstavitev preložena na februar/marec 2021 <

Delovni zvezki Slovenskega Društva Evalvatorjev, XIII/1 (september 2020), 32 str.

Povzetek: Sestavni del postopka priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki je v pristojnosti Ministrstvo za prostor, je predhodno ovrednotenje njenih kohezijskih učinkov. Za to nalogo je bil izbran sredinsko-preseči postopek, ki ga je razvilo Slovensko društvo evalvatorjev, ker ustreza interventni logiki prostorskega razvoja, temelječi na presečnih načelih evropskega koncepta teritorialne kohezije. Medtem, ko so predvideni učinki ukrepov Strategije po prostorskih domenah ovrednoteni visoko pozitivni, pa to ne bo zadoščalo za strukturno preobrnitev negativnih kohezijskih trendov, tako da bodo najšibkejše domene prostorske kohezije še naprej napredovale najmanj. Zato je vrednotenje priporočilo prilagoditi strukturo ukrepov tako, da bo Strategija najbolj poudarila ukrepe z najbolj pozitivnimi vplivi za krepitev teritorialne identitete, pa tudi teritorialne kakovosti, na račun prioritet teritorialne učinkovitosti.

Povezava do Delovnega zvezka: http://sdeval.splet.arnes.si/sde_dz_vrednotenje-ucinkov-sprs_29sept2020/