Slovensko društvo evalvatorjev (SDE) organizira srečanje slovenskih in hrvaških evalvatorjev, v sredo 13. oktober 2021 od 13-15h z naslednjim programom:

1.           Predstavitev novega delovnega zvezka SDE (let. XIV, št. 1) in z njim povezane tematike strateškega delovanja v prelomnih razmerah. Tematiko bo predstavil Bojan Radej (SDE) in je osredotočena na težave strateškega načrtovanja v slovenski državni upravi.

Na isto temo SDE načrtuje urjenje za pripravljavce strateških dokumentov (Marec  2022) – udeleženci srečanja imajo 10% popust na kotizacijo za urjenje.

2.           Hrvaška mreža evalvatorjev bo predstavila izkušnje vmesnega vrednotenja strategije urbanega razvoja na Hrvaškem v okviru integriranih teritorialnih naložb (Euro ekspertiza; dr. Marijana Sumpor, direktorica; dr. Irena Đokić znanstvena svetnica na Ekonomskem inštitutu Zagreb in prof. dr. Nenad Starc).

Srečanje bomo izvedli na Biotehniški fakulteti, Oddelku za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, v predavalnici P2 (II. nadstopje desno, z dvigalom omogočen dostop gibalno oviranim).

Obvezna prijava udeležbe na sdeval@siol.net. Udeležba je pogojena z izpolnjevanjem  zdravstvenih navodil, ki bodo veljala na dan srečanja.

Društvo organizira srečanje v okviru rednega programa dela in je za udeležence/ke brezplačno.

Biotehniški fakulteti se zahvaljujemo za možnost brezplačne uporabe njihovih prostorov za izvedbo srečanja.

Povzetka:

1.           Povzetek delovnega zvezka: »V stopnjujoči transformacijski metakrizi vse bolj prepletenih globalnih pretresov je težko razumeti, kaj se sploh dogaja, podoba prihodnosti pa je že povsem zamegljena. Članek se sprašuje ali je v razmerah temeljne negotovosti sploh še mogoče razmišljati in delovati strateško? Strinja se s Staceyjem, ki trdi, da je odgovor odvisen od načina razmišljanja. Izhaja iz primerjave realističnega in relativističnega razumevanja sveta, ki danes prevladujeta. Prvo se zanaša na znanstvene pristope (racionalne, empirične), drugo na participativne (iracionalne). Kompleksnih stvari ne moreta razložiti, ker jih vidita s skrajnih izhodišč. Kompleksnost je sredinska kategorija med gotovim in negotovim. Članek iz sredinske opredelitve kompleksnosti razvije sredinsko obravnavo strateških vprašanj, ki v bistvu ni več znanstvena, ampak evalvacijska.«

Radej B. Strateške izbire v temeljni negotovosti. Ljubljana, Slovensko društvo evalvatorjev, Delovni zvezki št. XIV/1(Junij 2021), 29 str. https://SDEVAL.us1.list-manage.com/track/click?u=dbfaf3c9508df95ba53056774&id=f7ef9a612c&e=6c1a3e4e9a

2.           Povzetek hrvaške predstavitve: »Vrednotenje je naročilo hrvaško Ministrstvo regionalnega razvoja in skladov EU za pet intervencijski načrtov integrirane fizične, gospodarske in socialne regeneracije majhnih mest. Študija je odgovorila na vprašanja o relevantnosti, učinkovitosti in  trajnosti realizacije načrtov. Predstavitev bo posebno pozornost namenila vključevanju ključnih akterjev v vrednotenje in pomenu komuniciranja z naročnikom.« Ključne povezave: https://SDEVAL.us1.list-manage.com/track/click?u=dbfaf3c9508df95ba53056774&id=b535a32851&e=6c1a3e4e9a in https://SDEVAL.us1.list-manage.com/track/click?u=dbfaf3c9508df95ba53056774&id=bd7c1ee3a5&e=6c1a3e4e9a

 

Oznake: ,