Poročilo o delu SDE v letu 2023

 1. Realizacija zaostalih nalog iz l. 2022 (Delovni zvezek SDE 1/XV, Antipostmodernizem v avtentični sredini): Realizirano
 2. Organizacija in izvedba 5. Bienalne konference evalvatorjev Zahodnega Balkana (29-30 september 2023): Realizirano, Poročilo gl. DZ SDE 1/XVI.  Konference se je udeležilo 50 oseb. Vplačanih je bilo 11 donatorskih kotizacij. Skupni prihodek od konference znaša okoli 2800 evrov in je enak skupnem strošku Konference.
 3. Objava Delovnega zvezka DZ SDE 1/XVI s poročilom s konference vključuje tudi povzetke na konferenci predstavljenih prispevkov in uvodne nagovore. Realizirano
 4. Objave na blogu – po možnostih. Realizirano:
 5. Vzdrževanje spletne strani. Realizirano
 6. Administriranje FB, LinkedIn (WBEN) strani. Realizirano
 7. E-Novice SDE – občasno, po potrebi. Realizirano

Program dela SDE v letu 2024

 1. Prenos naloge iz l. 2022: Predstavitev novega delovnega zvezka SDE, XV/1(2022): Antipostmodernizem kot avtentična sredina (Bojan Radej). Naloga je bila načrtovana v l. 2022 vendar ni bila realizirana.
 2. Objava novega Delovnega zvezka SDE (1/XVII: Inclusive or rational participatory evaluation?)
 3. Predstavitev Delovnega zvezka SDE 1/XVII.
 4. Predstavitev SDE na Fakulteti za socialno delo, UL. Realizirano 25. marec 2024.
 5. SDE je prevzel zadolžitve koordinatorja WBEN za obdobje 2023-2025. Načrt aktivnosti SDE povezanih z izvajanjem nalog Koordinatorja WBEN:
  • Spremljanje delovanja nacionalnih članic.
  • Prizadevanje za oživitev črnogorske evalvacijske skupnosti (kontaktirati člane WBEN LinkedIn Foruma iz črne gore).
  • Iskanje priložnosti za pripravo projektnih predlogov s strani članic.
  • Prizadevanja za krepitev nacionalnih članic:
   • Pregled delovanja in ažurnosti spletnih strani članic (Posnetek stanja in ocena napredka Jan 2024 – Jan 2025)
   • Pregled uporabe e-poštnih list članic (Posnetek stanja in ocena napredka Jan 2024 – Jan 2025)
   • Pregled objav članic na družabnih omrežjih (LinkedIn, FB) (Posnetek stanja in ocena napredka Jan 2024 – Jan 2025)
   • Pregled priprave in objav Poročil o delu in Programa dela članic (Posnetek stanja in ocena napredka Pomlad 2024 – Pomlad 2025)
  • Vzdrževanje Foruma WBEN na LinkedIN: objave, diskusije.
  • Vzdrževanje e-liste WBEN.
  • Izdajanje WBEN Novosti (od Dec 2023 naprej), po možnosti mesečno. Oblikovanje Uredništva WBEN Novosti (realizirano). WBEN Novosti se razpošiljajo nacionalnim in individualnim članom WBEN ter Regionalnim ustanovam.
 6. Stalne naloge:
  • Vzdrževanje spletne strani SDE in WBEN
  • Administriranje FB, LinkedIn (WBEN)
  • E-Novice SDE – občasno, po potrebi
  • Objave na blogu – po možnostih.
  • Spremljanje razpisov za projekte.
 

Oznake: