8. in 9. julija 2009 je SDE izvedel dve delavnici. Prva, na temo medsektorskega usklajevanja je bila pripravljena skupaj s Službo vlade za razvoj in evropske zadeve ter Ministrstvom za finance. Druga je obravnavala samo-evalvacijo v organizacijah javne uprave in je bila izvedena skupaj s Fakulteto za uporabne družbene študije. Ministrstvo za javno upravo se je ni hotelo udeležiti, ker smo pripravili predloge za izboljšanje samo-evalvacije, ki niso skladna z njihovimi pogledi. Nekateri udeleženci, ki so, za razliko od MJU že veckrat v praksi uporabili postopek samo-evalvacije so bili kljub temu navdušeni nad možnostmi dodelanega postopka presoj.
 

Oznake: