Povezave na najnovejše objave besedil (ne nujno na DZ) // Links to the recent versions of a text (not neccessarily WP)

Volume I/2008

No. 1. Vaje v seštevanju neseštevljivega (B. Radej); gl. zadnjo različico DZ VI/3

No. 2. Sinteza vplivov nacionalnega energetskega programa na prostorsko kohezijo Slovenije (B. Radej); gl. zadnjo različico DZ V/2

No. 3. Measuring Smartness of Innovation Policy (B. Radej); see new version WP VII/1

Volume II/2009

No. 1. Anti-systemic movement in unity and diversity  (B. Radej) ; see new version WP VI/2

No. 2. Meso-matrical Impact Assessment – peer to peer discussion of the Working paper I/3 (2008) (B. Radej) ; see new version WP VII/1

No. 3. Turistična regionalizacija Slovenije (J. Kos Grabar)

No. 4. Presoje javnih učinkov vladnih politik (B. Radej)

No. 5 Ciljno usmerjen državni proračun: med obeti in možnostmi (B. Radej)

Volume III/2010

No. 1 Beyond »New Public Management« doctrine in policy impact evaluation (B.Radej, M.Golobič, M.Istenič)

No. 2 Osnove vrednotenja vplivov javnih politik za priložnostne uporabnice/ke (B.Radej)

No. 3 Več-nivojski vidik družbene kompleksnosti in njen pomen za metodologijo družbenega raziskovanja – primer vrednotenja učinkov politik – popravek (B. Radej)

Volume IV/2011

No. 1 Presečno določanje razvojnih prioritet (B. Radej, Z. Kovač, L. Jurančič Šribar)

No. 2 Primarna in sekundarna perspektiva vrednotenja politik (B. Radej)

No. 3 Agregacijski problem kompleksnih družbenih vrednotenj (B. Radej); gl. zadnjo različico DZ VI/3

No. 4 Gibanje 99%: Z izključevanjem do skupnosti (B. Radej); gl. zadnjo različico DZ VI/2

Volume V/2012

No. 1 New model of quality assessment in public administration – upgrading the common
assessment framework (CAF)
(M.Macur, B.Radej)

No. 2 Delna celota: primer prostorske kohezije (B.Radej, M.Golobič)

Volume VI/2013

No. 1 Divided we stand: Social integration in the middle (B.Radej, M.Golobič)

No. 2 With Exclusion to the Community (B.Radej)

No. 3 Jabolka in hruške: Sinteza brez skupnega imenovalca (B. Radej)

Volume VII/2014

No. 1 Aggregation Problem (Synthesis without a common denominator) (B.Radej)

No. 2 Social Complexity: Operational definition – Evaluator’s view (B.Radej)

Volume VIII/2015

No. 1 Measuring Smartness of Innovation Policy (B.Radej, K. Žvokelj Jazbinšek, M. Dolinšek)

Volume IX/2016

No. 1 Interventna logika prostorskega razvoja v Sloveniji – Evalvatorski pogled (B.Radej, M.Golobič)

No. 2 ‘Pametna’ interventna logika – primer dediščinske politike (B.Radej, J.Pirkovič)

Volume X/2017

No. 1 Smart Heritage Policy (B.Radej, J.Pirkovič, P. Paquet)

Volume XI/2018

No. 1 Sistemski vidiki vključevanja kulturne dediščine v razvoj (Zvezda Delak Koželj)

Volume XII/2019

No. 1 Gl. Brošuro (P. Medica, ur.)

Volume XIII/2020

No. 1 Vrednotenje učinkov Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na teritorialno kohezijo (B. Radej, M. Golobič)

Volume XIV/2021

No. 1 Strateške izbire v času temeljne negotovosti – Evalvatorjev pogled (B. Radej)

Volume XV/2022

No. 1 Je anti-postmoderna družba še lahko liberalno demokratična? Odgovor iz avtentične sredine.

Volume XVI/2023

No. 1 Poročilo s konference WBEN5 (B. Radej, ur.)

Volume XVII/2024

No. 1 Participatory evaluation: inclusive and rational? (B. Radej, forthcomming, Winter 2024)

No. 2 Will antipostmodern society remain liberally democratic? –  Evaluator’s view (B. Radej, forthcomming, Summer 2024)

 

Oznake: ,