Delovni zvezek SDE 5/2(2012).
 

Povzetek: Klasično je družbena integracija obravnavana v dvojnosti mehanske in organske plati. Prva je zadolžena za ohranjanje ravnovesij na ravni družbenih struktur ter se tiče načelnih vprašanj, druga zajema silnice kohezije iz površnih interakcij med člani. Integracija zahteva sinergijo med njima, ki pa sta nasprotujoči silnici. Sociologi (Giddens, Bourdieu, Habermas) si prizadevajo razložiti, kako lahko integracija izvira iz razkola, a so pri tem le delno uspešni. Predlagamo sredinsko razlago in uvedemo nov pojem, šibko ravnovesje. Njegova dvojna vsebovanost v polarnih silnicah pojasni sredinsko logiko družbene integracije in spremeni opredelitev njenega problema. Ilustrirano s praktičnim primerom ovrednotenja vpliva energetske politike na prostorsko kohezijo Slovenije.
 

Oznake: